Ритуали - Основите

Post Reply
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Ритуали - Основите

РИТУАЛИ - ОСНОВИТЕ
Учебник по "Ритуали и тотеми" за целия курс на обучение в "Нореан"

Въведение
 Книгата, която сте разтворили, е насочена главно към върколаци, но както ще видите ако продължите да четете нататък, "главно" далеч не означава "само". Тук ще научите основите на това как се извършва един ритуал - какви и колко са участниците, каква е ролята им в ритуала, как точно се изпълняват всички стъпки. Освен това ще учебникът ще е задължителен спътник на всеки върколак, изучаващ "Ритуали и тотеми", а в трети курс - и на вампирите, преминали към специално обучение, тъй като в него ще намерите условията за първите си ритуали.

Помнете трите задължителни етапа на един ритуал:
- Пречистване
- Усъвършенстване
- Единение


И най-важното - винаги стриктно следвайте инструкциите, дадени в учебника и от преподавателя ви по РиТ, тъй като докато един правилно изпълнен ритуал може да бъде изключително полезен, така и една погрешна стъпка може да го превърне в унищожителна сила, насочена срещу самите вас. Уплашихте ли се? Така и трябва.

 Съдържание:
І. [font]Основни елементи на ритуалите и класификация[/font]
ІІ. Безусловни ритуали
1. [font]Лечение[/font]
2. [font]Зареждане на отвари[/font]
ІІІ. Условни ритуали
1. [font]Лечение[/font]
2. [font]Тотеми и глутница[/font]
3. [font]Усилване на специалните способности[/font]
ІV. Елементаристични ритуали
1. [font]Четири върколака/вампира с един елемент[/font]
2. [font]Четири върколака/четири вампира с два по два противопоставящи се елемента[/font]
3. [font]Четири върколака/вампира с различни елементи[/font]
4. [font]Четири върколака и вампира с подсилващи елементи[/font]
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Глава първа
Основни елементи на ритуалите и класификация Ритуалите главно се делят на два типа – самостоятелни и групови, като групов е всеки ритуал, в който се включват повече от един шаман. Груповите ритуали се водят от един шаман, като това е най-високопоставеният в групата – в някои случаи е Алфата на глутница, в други – най-близкият до него, а в трети е просто най-силният и с най-много познания за необходимия за изпълнение ритуал.

Ритуалът започва с позициониране/подреждане. Поставят се необходимите за етапите на ритуала предмети или хора на местата им.

Етапи на ритуалите
Има изключения, които изискват различно пречистване или опростена форма на трите етапа, но в такъв случай това е изрично опоменато в условието на ритуала. При всички останали трите етапа се извършват по следния начин:Пречистване

- подреждане:

* индивидуални ритуали – върколакът сяда на земята, поставя пред себе си купа, пълна с прах от стрит Светкавичен корен (една от основните лечебни билки), вдясно от нея – торбичка с кедрови клонки, които по-късно запалва, за да пречисти мястото
*групови ритуали – върколаците се подреждат в кръг на земята, водещият ритуала застава в центъра на кръга и действа като канализатор на общата енергия, подрежда по гореописания начин купата с прах от стрит Светкавичен корен и торбичката с кедровите клонки, които запалва, за да пречисти кръга

същност на етапа:

Прави се преди самия ритуал. Пречистването се състои от две части.
В първата част върколаците пречистват съзнанието си, вдишвайки аромата от праха в купата. Трябва да се освободят от всички негативни мисли, да се успокоят, да забравят за всичко извън кръга.
Във втората част с торбичката с кедрови клонки се извършва Пречистващо опушване.

При самостоятелен ритуал върколакът извършва това сам, като извършва опушването отдолу-нагоре и обратно– от краката до главата, и обратно към земята, за да може тя да приеме негативната енергия.

При групов ритуал водещият ритуала шаман извършва опушването – започва от изток, върви в кръг с клонките покрай върколаците в кръга по посока на часовниковата стрелка, и след като премине край всички се връща в центъра и извършва същата процедура като при индивидуален за себе си, отнасяйки негативната енергия на целия кръг в земята.
С това приключва етапът на пречистването.


Усъвършенстване

- подреждане:

* индивидуални ритуали – предметът на ритуала трябва да е предварително поставен пред върколака. Ако става дума за лечение – предметът е „пациентът”, ако става дума за отвара – предметът е казанчето с отварата, ако става дума за призоваване – амулетът се държи пред тялото, и т.н.
* групови ритуали – предметът на ритуала се поставя пред шамана, който води ритуала, като трябва въпросният да е с лице на изток.
същност на етапа:
Представлява същинската част на ритуала. За успешно изпълнение се изисква да не се нарушава концентрацията на индивида или кръга върху крайната цел. Това е моментът, когато се казват необходимите думи, правят се визуализации, изпълнява се рецепта на отвара. В условието на всеки ритуал са указани специални действия или танци които да придружават думите и визуализациите, ако такива са необходими.
При индивидуалните ритуали върколакът извършва посочените в условието на ритуала действия, казва думите, визуализира.
При групови ритуали всички в кръга извързват посочените в условието действия или танци и изговарят думите, като изпращат енергията, която създават, на шамана, който води ритуала. Той извършва крайното действие благодарение на тази обща енергия – лекува, смесва съставките за отварата, и т.н. Важно е всички индивиди да са концентрирани върху крайната цел, ако някой се разконцентрира ритуалът трябва да се започне от начало.

Единение

- подреждане:
Няма промяна

- същност на етапа:Това е завършващата част на ритуала. Зареждането на отварата, приключването на процеса на лечение, съзнаването на духа-пазител като част от върколака и т.н. Тук е важна единствено концентрацията и осъзнаването на ритуала като ЗАВЪРШЕН и целта като ПОСТИГНАТА. В противен случай, при загуба на концентрация на дори само един от участниците в ритуала, крайният резултат е обратен на желания, незавършен или неблагоприятен по друг начин. Раните могат да станат по-сериозни, лекуваният – да изпитва повече болка, отварите могат да станат отрови, може да се загуби контрол върху духа-пазител и т.н. Негативният ефект зависи от това съзнанието на колко души е насочено в погрешната посока, както и от сложността на ритуала. Ако в предишния етап условието е объркано, ефектът отново е обратен.
Водещият шаман трябва да благодари на духовете за помощта им по начин, който чувства правилен (обикновено казва със затворени очи, по този начин насочени към вътрешния му свят, изречението „Смирено благодарим на духовете за оказаната помощ”, но всичко в този ред на мисли би свършило работа).

След приключване на Единението, кръгът може да се наруши. Класификация

 Ритуалите се делят на три групи – безусловни, условни, елементаристични. Всяка група обединява ритуалите в зависимост от силата им и обобщава необходимите за изпълнението им условия.

Безусловни
Тук влизат ритуали за призоваване, лечение (на слаби наранявания), зареждане на отвари (неотговорни, прости товари). Ритуалите в тази група изискват участието на един до пет върколака, като няма значение към коя глутница принадлежат, какви са животните им тотеми или елементите им.

Условни
Тук влизат ритуали за лечение (сериозни наранявания) и зареждане на отвари (отговорни, сложи отвари), ритуали които влияят на животните-тотеми на върколаците или на глутницата. Ритуалите в тази група изискват участието на минимум три върколака, като има значение към коя глутница принадлежат, какви са животните им тотеми и/или какви са елементите им. Може да има различни комбинации от условия, но поне едно винаги присъства.
- изключение за бройката прави само ритуалът за призоваване на животно-тотем, който може да бъде извършен от сам върколак.

Елементаристични
Тук влизат могъщи ритуали, чиито ефект влияе на едно или много същества, на климата, на околната среда или предметите около себе си. Ритуалите изискват много енергия и концентрация и само преминали специален курс на обучение могат да се справят с тях. При тях етапите са опростени, за да могат да се извършват бързо. Имат значение главно елементите, за върколаците може да има значение принадлежността към определена глутница. Тотемите и талантите не са от значение.
Групата се дели на три подгрупи:
- ритуали за изпълнение само от върколаци – минимум четири върколака
- ритуали за изпълнение само от вампири – минимум четири вампира
- ритуали за изпълнение от двата вида заедно – минимум четири души, съотношението вампири/върколаци зависи от условието на ритуала и необходимата комбинация на елементи
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Безусловни ритуали
Лечение Лечение може да се прилага върху всички видове – върколаци, вампири, хора, но тъй като са най-крехки, най-често се случва да се използва върху хора.
Употреба:
- за рани, които при обикновенна регенерация на върколак* ще зарастнат до ден-два – прорезни и прободни рани, огнестрелни, счупване на кост, като не остава белег след лечението;
- могат да бъдат излекувани не толкова сериозни болести (грип, ангина, пневмония), като за това са нужни минимум три върколака, като дори да липсва един шаман лечението едва ли ще проработи, евентуално ще подейства само като болкоуспокояващо и то за кратък период от време;
- душевните заболявания (става дума за „лудости”, депресии, шизофрении, загуба на памет, подобни) могат само да бъдат „отнемани”, действието им върху човека се вдига за даден период от време, необходими са минимум два шамана, като енергията на всеки забавя действието за около 20 минути.
*"при обикновена регенерация за върколак" се взима като мярка за сериозност на нараняването, не се има в предвид, че задължително лечението се извършва върху върколациЛеченеие на рани

- Разкъсване на плътта (прободни, прорезни, огнестрелни рани)


Думи:

Талилбреириел траалорнър, арилрнил мерилрен тенорбрян.
Тълелас трилелар.
Аеранас, аелендриярд тъловрииел, телендиел мелилрирял.


Условие:

Може да се изпълни от един до пет върколака, като колкото повече са толкова по-бързо зараства раната. Думите се изговарят монотонно и насечено, като първата сричка на всяка се изговаря по-високо.
При самостоятелни ритуали може да се извършва в помощ на други или на себе си.
За да се излекува раната по време на изговарянето трябва да се покрива с поне една ръка. Открива се едва след приключване на Единението.
Лекуваният усеща раната гореща, пареща, но усещането отминава скоро след като е била излекувана.


- Изкълчвания, счупвания на кости


Думи:

Респервана естерос ростера реккаенне
ЕревАрте расте сесста
Ракрекерра рен, некрерассереа реста


Условие:

Може да се изпълни от един до пет върколака, като колкото повече са толкова по-бързо зараства раната. Думите се изговарят монотонно и насечено, като първата сричка на всяка нова се изговаря по-високо от останалите. Изключение правят думите, в които е посочена главна гласна – тогава ударението пада на нея и тя се изговаря най-отчетливо.
При самостоятелни ритуали може да се извършва в помощ на други или на себе си.
За да се излекува раната по време на изговарянето трябва да се докосне плътта около наранената или навехната кост. Лекуваният изпитва болка докато костите се наместват, а след това поне няколко часа продължава да изпитва лека такава в зарастналото място.Лечение на болести

Думи:

Трепсире верИте сандирреан, нарене ердверАве носта
ТриперЕсте стасте рове
ЕсторЕнде дрентироса треспире ретОра.


Условие:

Може да се изпълни от три до пет върколака, като колкото повече са толкова по-бързо бива излекувана дадената болест. Думите се изговарят като шепот, като ударението пада на първата сричка, освен в думите, където има записана голяма гласна – тогава пада на нейната сричка.
За да се излекува болестта, по време на изговарянето трябва водещият ритуала върколак да си пореже ръката и да пусне няколко капки кръв върху челото на болния и в купата със Светкавичния корен.
Лекуваният усеща как болестта го напуска като кълбенце дим, което се заражда в гърдите му и го издишва. Чувства се отслабнал за известно време след ритуала (колкото повече върколака са участвали толкова по-малко е това време).Лечение на душевно състояние

Думи:

Веретодерте тареперене всеткексиисетна
Десторепе престерана, веддрезаане
Нендесенте тритре торе ол.


Условие:

Може да се изпълни от три до пет върколака, като колкото повече са толкова по-бързо може да се „излекува“. Всъщност този ритуал само ще прочисти съзнанието на болния за определен период от време, който зависи от броя на върколаците. В това ниво на ритуалите енергията на всеки върколак забавя връщането на болестта с около двайсетина минути (ако върколакът е с по-силна енергия може да се добавят още няколко минути, както и обратното – по-слабите дават по-малко време, всичко е относително). Думите се изговарят напевно, със затворени очи, като ударението не е важно – подсказва се от ритъма.
За да се забави душевното заболяване, по време на изговарянето всички трябва да се държат за ръце, като предварително всеки трябва да има е написал името на болния върху дланите си със зелен цвят (без значение с какъв материал).
Лекуваният се чувства сякаш тъмно перде се разтваря пред него и вижда света спокойно и без пречки. Възможно е да е объркан, затова трябва да бъде успокоен и да му бъде обяснено възможно най-простичко какво се случва. Ако ще му се задават въпроси, то трябва да стане преди последните две-три минути от действието, защото тогава лекуваният започва отново да губи нормална връзка със света.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Безусловни ритуали
Зареждане на отвари


скоро...
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Условни ритуали
Лечение


 Лечение може да се прилага върху всички видове – върколаци, вампири, хора, но тъй като са най-крехки, най-често се случва да се използва върху хора.
Ритуалните думи повтарят тези от безусловните лечения, като към тях са прибавени допълнения - последните два реда, отделени от основното заклинание с празен ред.
Употреба:

- по-сериозни рани, включително застрашаващи живота – вътрешни разкъсвания, масивни, всякакви смъртоносни рани, изгаряния и т.н, като остава белег след лечението;
- по-сериозни болести биват излекувани (от шарка до ракови заболявания), като за пълно лечение са нужни минимум пет върколака, ако са дори с един по-малко, то лечението няма да има ефект, най – много да подейства временно като болкоуспокояващо или просто да подобри временното състояние на лекувания; задължително трябва да се използват И отвари ИЛИ билки, подходящи за болестта; по-сериозните болести могат да се излекуват само от опитни, зрели върколаци и с добре подбрани отвари или билки, при това само ако са все още слабо изразени;
- въздейства се върху душевни състояние от минимум два шамана, като енергията на всеки забавя действието за часЛеченеие на рани

Думи:

Талилбреириел траалорнър, арилрнил мерилрен тенорбрян.
Тълелас трилелар.
Аеранас, аелендриел тъловрииел, телендиел мелилрирял.

Аерадол аел лабреал, къларориел тал талренаел лир лилиел, тъланаениел.
Аераладнал арентрендиял, тхаилрион, мехландрион, линанеираел телинириел.


Условие:

Може да се изпълни от три до пет върколака, като колкото повече са, толкова по-бързо зараства раната. Думите трябва да се изговорят уверено и монотонно, без никакво колебание. Допълнението към основното заклинание се изговаря само от водещия ритуала шаман.
За да се излекува раната, по време на изговарянето трябва да се покрива с поне една ръка, раната се открива едва след приключване на Единението.
Болният изпитва пареща болка в раната докато не бъде излекувана. След това може да се чувства некомфортно за различен период от време, в зависимост от сериозността на нараняването. Чувства се отслабнал известно време.Лечение на болести

Думи:

Трепсире верите сандирреан, нарене ердвераве носта
Трипересте стасте рове
Есторенде дрентироса треспире ретора.

Тертере тира ервенде тентора
Дердере екра верака рестоне.


Условие:

Ритуалът се изпълнява от пет върколака, като колкото по-опитни са, толкова повече въздействат върху болестта и по-голям шанс има да се излекува напълно. Думите трябва да се изговарят бавно, спокойно и уверено. Допълнителната част от заклинанието се изговаря само от водещия шаман, като през това време останалите тананикат тихо мелодия, по чиито ритъм се води той.
Необходими са допълнителни съставки. Живи билки, които се намачкват и покриват част от тялото на болния, сухи билки, които се прибавят към Светкавичния корен след пречистването за да усилят действието му, или отвара, която се прилага според условието й (пие се от болния, полива се върху плат и се поставя върху челото, ако условието й е да се полее раната, или се оставя близо за да въздейства аромата й).
По време на лечението болестта се съпротивлява и лекуваният се чувства сякаш невидими вериги се увиват около тялото му и го стягат, диша трудно и изпитва известна болка. При успешно изпълнение на ритуала болният чувства как веригите отпускат тялото му, чувства се лек и пречистен, с ясно съзнание.Лечение на душевно състояние

Думи:

Веретодерте тареперене всеткексиисетна
Десторепе престерана, веддрезаане
Нендесенте тритре торе ол.

Лостерате трестеваре тана
Ваденарта тросте рос.


Условие:

Може да се изпълни от три до пет върколака, като колкото повече са толкова по-бързо може да се „излекува“ болният. Върколаците, участващи в ритуала, трябва да са от една глутница, с еднакви елементи или с еднакви тотеми – трябва да има нещо, което да ги свързва.
Всъщност този ритуал само ще прочисти съзнанието на болния за определен период от време, който зависи от броя на върколаците. Три върколака – един час свобода, с всеки следващ – плюс още един час. Думите се изговарят тихо, призоваващо, сякаш за да извикат болестта извън съзнанието на болния.
Допълнението към заклинанието се изговаря само от водещия ритуала шаман, като през това време останалите затварят очи и повтарят отново първата част тихо, сякаш на себе си, за да се получи фон за последната част.
По време на усъвършенстването всички трябва да се държат за ръце, върху дланите им е изписано името на болния с жълт цвят, без значение от какъв материал.
Влиянието върху болния е като при безусловната версия на ритуала, но за по-дълго. 
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Условни ритуали
Тотеми и глутница


 Призоваване на тотема

Извършва се от сам върколак, необходим предмет за ритуала е амулетът му.
За този ритуал има специфични изисквания и за трите етапа и трябва да се следват стриктно.


Пречистване:
Шаманът трябва да изчисти всички мисли от съзнанието си, да успокои емоциите си. Трябва да визуализира среда, свързана колкото може повече с елемента на духа си (например, ако е воден си представя че е сред море, под водопад, край река, като колкото по-малко е водата и усещането за нея във визуализацията, толкова по-малко вероятно е ритуалът да се изпълни от първия път). Ако изпълни указанията правилно и е добре концентриран, ще започне да чувства обстановката от визуализацията, както и духа, който се опитва да излезе от затвора на амулета си. Може да го чуе, като животно или като глас. Ако не чувства нищо подобно не може да продължи нататък успешно – пречистването не е изпълнено.


Усъвършенстване:
След като пречистването е изпълнено правилно, върколакът трябва да хване амулета в ръка, без значение дали ще го свали от врата си или не. Трябва да позволи на силите на духа да го обгърнат (чувства лек хлад, който го заобикаля, ако е вода или въздух, и топлина ако е огън или земя). Когато се почувства като едно цяло с духа си пазител трябва да изрече няколко думи. Половината от заклинанието е за призоваване на елемента, другата половина – за призоваване на духа-пазител.

ЛЕД
Студ не ще ме плаши,
Щом те призова.


ДУХ
Част от мен си, и от тях
И не зная що е страх.


ОГЪН
От недрата на вулкана
Появява се мощта ти


ЗЕМЯ
Във пръстта си ти почива
И от нея черпиш сила.


___

СОКОЛ
Разпери криле
И от високо пази ме.


ЕЛЕН
С копита в почвата стъпи
и предпази ме от беди


КОТКА
Беш шум и без глас
Край врага се промъкваш!


ЗМИЯ
Призовавам те, извий се
и защити ме


БУХАЛ
В нощта се криеш,
С всевиждащи очи.Единение:
След изричане на думите приключва призоваването на духа, но за да се материализира, върколакът не трябва да губи концентрацията си. Ако бъде разсеян, особено ако няма достатъчно практика, е възможно ритуалът да не се приключи. “Единение” е времето, през което духът се материализира до собственика си, и така те стават едно цяло. Духът е видим само за собственика си, освен ако самият дух-пазител не реши друго. Ритуалът по призоваването приключва, когато духът е напълно материализиран. Той е с вида на животното, изобразено на амулета на върколака, но е с характеристиките на дух – като бледо видение, прозрачно и безплътно. Чак тогава върколакът може да прекъсне концентрацията и вече не усеща студ или горещина, както по време на призоваването.

Духът се вижда от върколака, който го е призовал, както и от съществото, с което се бие (ако има такова). През останалото време духът сам решава на кого да се покаже и на кого – не.Уголемяване на тотема

- нужни са минимум три върколака с еднакви тотемни пазители за да се получи желаният ефект и даденият тотем да увеличи размерите си. Колкото повече шамана участват, толкова по-голям и силен е полученият тотем. Реализира се нещо като сливане между тотемите на всички – съществото запазва части от характера на всички тотеми и инстинктивно защитава всички участвали в ритуала шамани, но не говори (доближава се повече към звяр).

Думи:

Екхестерра рестеване нита кретераве
Ростохестерее ендевар реастореа треи
Нискораксе стор остеранекке риан.


Условие:

Може да се изпълни от три до пет върколака, като колкото повече са толкова по-голямо ще стане тотемното животно.
Думите се изговарят насечено и бързо за върколаци с елементи лед и дух, и напевно и високо за такива с елементи земя и огън.
Нужно е всички да поставят тотемите си в купата със Светкавичния корен, като при успешен завършек на ритуала от купата ще излезе дим и от него ще се образува животното. След като ритуалът бъде прекъснат животното се разпада на "съставните си части" - на негово място се пръскат отново амулетите.
Тотемът се получава с по-големи размери, силата му е значително увеличена, отново в зависимост броя и силата на върколаците. Използва елементаристични атаки, но не по заповед, а инстинктивно.Подобряване на връзката в глутницата

- чрез този ритуал върколаците ще могат да чуват някой мисли на останалите, ще могат и да виждат какво виждат, чуват и усещат останалите, а също така физическата им сила, бързината и ловкоста им ще се увеличат. Ритуалът действа около ден.
- ритуалът има три степени, като всяка следваща се получава чрез прибавяне на допълнение към основните ритуални думи.

Думи:

Енревате трезартера ретагория емер
Емессаха рекреартевера ендероса хиссе
Нендеронте кростеваре екрессанда рин.


Условие:

Може да се изпълни от минимум три върколака, като колкото повече са толкова по-силна ще е връзката.
Думите трябва да се изговорят в идеален синхрон, като символ за здравата връзка, която ще се създаде между индивидите.
Нужно е всички да пуснат по няколко косъма от косата си в купата със Светкавичния корен, заедно с димящите клонки, поставени там след пречистването. При успешен завършек на ритуала всеки трябва да вземе по една клонка да я завърже за въженце и да я окачи около врата си. Трябва да я държи докато трае действието на ритула, в противен случай губи връзката с останалите.


Първа степен:

Реанехарта денхе ссасенде.

- Върколаците чуват мислите си безразборно (т.е. не само тези, които са решили да предадат на останалите). Не могат да се скрият тайни. Мисълта обаче трябва да бъде оформена като изречение, неволно или не. Не се усеща чуждото усещане – ако някой не харесва някого, не се усеща подсъзнателната мисъл за ненавист освен ако не се формира като изречение.
Допълнителните думи трябва да се кажат от заемащият най-високата позиция в йерархията на глутницата от събралите се.
Връзката е възможна само докато шаманите са във вълчата си форма.


Втора степен:

Дентирра кера везверантин носта.

- Върколаците чуват всички мисли на останалите и чуждата емоция е обща емоция. Влияе само на тези, които са близо един до друг – на най-много десет метра разстояние. Връзката се запазва дори шаманите да НЕ са във вълчата си форма.
Допълнителните думи трябва да се кажат от заемащият най-високата позиция в йерархията на глутницата от събралите се.


Трета степен:

Кестеракха кхерхенерте дорра.

- върколаците имат общо съзнание – емоции, спомени, усещания, гледки и картини, мисли и думи. Действат като едно цяло и от части губят индивидуалността си, като най-силна е думата на Алфата и почти автоматично останалите го следват. Въпреки това не действат изцяло инстинктивно – запазват разсъдъка си, но инстинктът става силен, реагират по-бързо, по-силни са като група. Лесно се намират и защитават.
Връзката се запазва дори шаманите да НЕ са във вълчата си форма, но тогава тази инстинктивна връзка се намалява и върколаците имат повече индивидуалност.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Условни ритуали
Усилване на специалните способности
 Чрез този ритуал върколаците ще могат да усилят своите бонуси и допълните способности. Действието на ритуала е дълготрайно – независимо кога е направен, влияе до следващото пълнолуние. За сметка на това употребата му е ограничена – може да се извършва успешно само през пълнолуние. Един вид направи ли се веднъж може да се направи отново едва след като луната два пъти стане пълна след това.

Скоро.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Елементаристични ритуали
Ритуали за изпълнение само от върколаци / само от вампири
 Този тип ритуали позволяват на вампирите и върколаците да използват елементите си на по-високо ниво и им дават повече контрол над тях. Тук основните етапи на ритуала са съкратени и са само схематични, като отново са важни силната концентрация и правилната насока на общото съзнание.

Особености на етапите:
- Кръгът се образува като върколаците или вампирите се хванат за ръце в кръг.
- Няма водещ шаман.
- Пречистването се извършва от всички едновременно, като единственото условие е да пречистят съзнанието си и за кратко да визуализират как негативната енергия е поета от земята и е изнесена извън кръга.
- Усъвършенстването се състои в изговарянето на думите по начина, описан в условието на ритуала. Тук заклинанията са по-кратки.
- Единението се състои в насочване на мисълта към конкретната задача/цел/жертва.

 Четири върколака/вампира с еднакъв елемент Условието за елемента може да се създаде от шаманите. В центъра на кръга се поставя предмет, който да носи качествата на елемента. Съответно:

Земя – шепа пръст.
Вода – чаша/купа/нещо с вода
Въздух – не се налага да се поставя нищо в кръга, но ритуал за въздух не може да се извършва под земята
Огън – пали се нещо в центъра на кръга, дори да е само клечка кибрит, достатъчно е да гори до началото на усъвършенстването
Метал – поставя се нещо метално, и метален ключ е достатъчен
Лед – задължително трябва да е нещо студено – от кубче лед до студена напитка
Дух – живо същество – от буболечка до лъв

Ако средата е силно неблагоприятна (съдържа се в големи количества неутрализиращия елемент) ритуалът въпреки всичко е възможен, но силата при изпълнението по-малка. Получава се ефектът, който би се получил при трета степен на индивидуално използване на елемента, което все пак е нещо, тъй като индивидуално използване на елемента не би било възможно при неблагоприятна среда.

Всеки ритуал може да се извърши най-много три последователни пъти, след всеки път участващите се чувстват все по-слаби. След третия път им трябва поне половин час почивка за да изпълнят КАКЪВТО и да е било друг ритуал.


*Четири елемента земя*
– влияят силно на растенията (ускоряват растежа им, вдъхват живот на мъртво растение) и напукват земята в определена посока (до три метра напред), като по дължина пукнатината става по-широка и дълбока (достига до два метра на ширина и дължина).

Думи:

Зекхе Рестех Схетссе Весха!

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „земя”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят високо и ясно, набляга се на първата сричка. Изговарят се бързо, погледът на всички е насочен в посоката, в която ще се насочи действието на ритуала.


*Четири елемента вода*
– извлича се голяма струя от малко количество вода, нанася удари със силата на четиримата шамана. Насочва се по-лесно и точно, достига до по-големи разстояния. Може да се влияе на теченията – например, да се обърне река нагоре.

Думи:

Ростере Девста Шеракрея Несте!

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „вода”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят високо и ясно, набляга се на първата сричка. Изговарят се плавно, сякаш текат една след друга, погледът е насочен в посоката, в която ще се насочи действието на ритуала.


*Четири елемента въздух*
– насочват концентрирана силна въздушна струя в определена посока (например срещу предмет, който се понася по струята) или правят местност с диаметър до двайсетина метра силно ветровита (завихрят въздуха, контролират посоката на вятъра в тази област и т.н.).

Думи:

Кратредакха Невреа Ертеран ерЕста!

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „въздух”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят високо, ясно и спокойно, като лек повей, само последната дума се изговаря остро и нападателно, наблягайки на сричката с главна буква. Погледът на всички е насочен към целта.


*Четири елемента електричество*
– спира електричеството в до четири етажа от сградата, в която е кръга, или много близка до него сграда, като може да го извлече и да образува лъч от електричество, с който да зашемети някого или да зареди друга сграда/предмет.

Думи:

Екревенде Дертареа Сторса Крент.

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „електричество”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите да се изговорят рязко и отсечено, като токов удар. Ако извлеченото електричество ще се използва, то това може да стане до десет минути. Без значение дали за този период кръгът се е разделил, стига отново да се събере и всички да насочат поглед и съзнание към предмета/сградата, ефектът е на лице.
Независимо от това дали енергията е използвана или не, след до двайсет минути електричеството се връща „на мястото си”.


*Четири елемента метал*
– могат да "намагнитизират" предмети - метални или неметални предмети стават силни магнити и привличат същите или подобни на тях материали, като силата зависи от тази на шаманите. Не могат да влияят така на живи същества - растения, животни, хора. След като шаманите се изтощят или нарушат кръга.

Думи:

Тлингер рЕклеквАглер глекно глинг.

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „метал”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят звънтящо, звучно, като след удар по камбанка. Погледът на всички задължително е насочен към предмета, който зареждат, и да се концентрират върху идеята и усещането за материала, от който е съставен.


*Четири елемента лед*
– могат да се замръзяват хора или предмети без да се нараняват (ако жертвата е живо същество то тя ще чувства някакъв студ след прекратяване на действието на ритуала, но няма да усеща такъв по време на действието му, както и минаващото време – изпада в нещо като безсъзнание). Създава се пътека от заледени парчета, които достигат до два метра височина в крайната си точка и на до три метра пред кръга. Ледът не ранява, а преминава „през” изпречилите се предмети и ги замразява. Действието се прекратява след десетина минути или ако се разтопи.
НЕ се чупи и не може да се нарани човек ако е замразен и съборен.

Думи:

СЕссрекхЕра рретрревванна кххесса.

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „лед”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят тихо, безжизнено, студено, като се набляга на удвоените съгласни. Погледът на всички задължително е насочен в необходимата посока.


*Четири елемента дух*
– поема се контролът над нечий дух (контролират се действията му за десетина минути). Контролът може да се затрудни ако има разногласия в кръга. Обикновено най-силният поема контрола, но в някои случаи може да има равнопоставени личности и тогава управлението е трудно, сякаш е кукла на конци, дърпана едновременно към две различни страни.

Думи:

Лейделае кайлеане анаера леа.

Условие:
Ритуалът се извършва от четири души с елемент „дух”, достигнали поне до второ ниво на елемента си.
Думите се изговарят напевно, нежно, като примамваща песен. Може да се изтананикат с някаква мелодия. Кръгът трябва да е с насочено внимание към личността, която смята да контролира.Трябва да има видимост към нея задължително.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Елементаристични ритуали
Четири върколака / четири вампира с два по два противопоставящи се елемента


– не е необходимо условията за отделните елементи да са изпълнени – вампирите и върколаците имат контрол над елементите и без да се налага да черпят сила от околната среда ИЛИ да създават условието сами.

 Върколаци
Лед-огън

Думи:

ЕнтраЕкра картерЕнте есторЕа нАре!

Същност:
В центъра на кръга се образува горещо кълбо лава, което се насочва към жертвата и я обгръща. След това бързо замръзва/вкаменява се и по този начин й пречи да се движи или я поваля.
Големината на кълбото зависи от уменията на шаманите, но във всеки случай не очаквайте нищо огромно.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от два върколака с елемент „лед” и два с елемент „огън”, развити поне до второ ниво.
Думите се изговарят с поглед, концентриран в средата на кръга, а при последната очите на всички трябва да се преместят рязко към жертвата. Ако някой гледа встрани, кълбото се отклонява и е възможно да не уцели жертвата.Дух-земя

Думи:

КретрекхАре нАалЕра лАкартАя.

Същност:
Поема контрола над душата на растение – прави го живо и изпълнява командите на кръга, изпълнява общата цел. Ако тя не е такава и има разногласия, задачата е по-трудна и евентуално поема контрол най-силния от групата (ако останалите му позволят съзнателно или не) или ефектът изчезва.
Може растението да расте по-бързо и повече от нормалното, или да му придадат други свойства (пример – да изкоренят дърво и да го накарат да направи нещо като живо, след което да го върнат на мястото му и да продължи да расте нормално). Броят на контролираните растения зависи от големината им. Ориентировъчно се приема, че се контролира максимум едно дърво, или до три саксийни растения. Колкото по-силни са върколаците, толкова повече може да порасне едно обикновено растение и толкова по-дълго може да се задържи влиянието над него (в противен случай след около двайсетина минути ефектът се прекратява и растенията се връщат в обичайното си състояние и на обичайното си място).

Условие:
Ритуалът се изпълнява от два върколака с елемент „земя” и два върколака с елемент „дух”, развити поне до второ ниво.
Трябва да се почувства енергията на растението, върху което ще се влияе. Енергиите на живите същества наоколо са като тънки копринени нишки, всяка от тях с различно усещане. Трябва да се „улови” нишката на конкретното растение и да се концентрира върху нейната енергиядокато се изричат думите.
Вампири 
Вода – електричество

Думи:

ЛеервАртанЕя картекрЕшка сЕхшенЕдра.

Същност:
Пуска електричен заряд във водни басейни или в съдове, съдържащи вода, или създават воден камшик, зареден с електричество. Едно от двете влияния, зависи от нагласата при изпълнение на ритуала.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от два вампира с елемент „вода” и два с елемент „електричество”, развити поне до второ ниво.
Думите трябва да се изговорят напевно от вампирите с елемент „вода” и нападателно, остро от тези с елемент „електричество”, като вниманието трябва да е насочено изцяло в посоката, в която ще се насочи ефектът на ритуала.Въздух – метал

Думи:

РенглекАрте шЕктеарра кАттна.

Същност:
Привличат се различни предмети към кръга – основно метални, но ако енергията се насочи към друг материал може да се привлече всичко, освен жива материя (хора, животни, растения), дори конкретен предмет, като тогава се привлича енергията му и се понася върху въздушна струя, вместо да се привлича от магнитно поле.
Конкретните предмети могат да са на до двайсетина метра разстояние, заключени, затворени, в стаи или навън. Естествено, ако предметът е в стая със затворени врати и прозорци, е възможно да се повреди, тъй като когато няма от къде да се промуши, не спира да прави опити да се добере до кръга. В случай че до трийсет секунди няма следа от него съветваме шаманите да прекратят ритуала като разрушат кръга, за да не повредят предмета.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от два вампира с елемент ”метал” и два вампира с елемент „въздух”, развити поне до второ ниво.
Трябва да се наблегне на удвоените съгласни и да се концентрира силно върху конкретната енергия, която ще се привлича, както и да се преценят разстоянието и съществуващите препятствия – при добра концентрация предметът може да се направлява, основно чрез визуализации.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Елементаристични ритуали
Четири върколака/вампира с различни елементи
 – същността на тези ритуали е защитна. Кръгът бива обграoен по определен начин от щит, който го предпазва от околната среда и врагове. Щитът съществува докато кръгът е цял, но изтощава участниците, така че е трудно да се запази дълго време.Лед-огън-дух-земя

Думи:

КатхарАна браткалоа прабаннбакрЕа!

Същност:
Около кръга се създава нещо подобно на купол, образувано от комбинацията лед-огън. Това е защитната стена, която разделя кръга от околната среда. Въпреки всичко не е неразрушима, затова около нея се вдъхва живот на растения, които я защитават от чужди атаки. Това са подобни на камшици/лиани растения, които отблъскват до колкото могат хора и атаки.
Недостатъци на щита – кръга няма видимост за това какво се случва навън.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от четирима души с елементите лед, огън, земя, дух, развити поне до второ ниво. Четиримата трябва да си имат доверие и да се почувстват защитени едни от други. Тъй като ритуалът отнема енергия, ако кръгът не се разруши умишлено постепенно се губи енергия. Щитът започва да отслабва право пропорционално на това кой елемент отслабва. Ако шаман с елемент огън или лед започне да се изтощава пръв, то куполът ще стане по-крехък и скоро ще се разруши, ако е земя или дух – растенията няма да отблъскват добре атаките и ще изчезнат.
Когато кръгът се наруши, всичко се разрушава и щитът се разпада.Вода-електричество-въздух-метал

Думи:

Шрахтаба анахтра кресстерр трасхшА!

Същност:
Около кръга се създава нещо подобно на купол, образувано от комбинацията въздух-метал. Това е защитната стена, която разделя кръга от околната среда, като вместо да привлича, отблъсква предмети и предметни атаки. Въпреки всичко не е невъзможно да премине атака през нея, затова около нея се завихря водна струя, по която тече електричество, която пречи на врагове да приближават.
Недостатъци на щита – след няколко елементаристични атаки е възможно да започне да пропуска такива.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от четирима души с елементите вода, електричество, въздух, метал, развити поне до второ ниво. Четиримата трябва да си имат доверие и да се почувстват защитени едни от други. Тъй като ритуалът отнема енергия, ако кръгът не се разруши умишлено постепенно се губи енергия. Щитът започва да отслабва право пропорционално на това кой елемент отслабва. Ако шаман с елемент електричество или вода започне да се изтощава пръв, то водната защита ще загуби електрическия си заряд или ще пропуска атаки, ако е метал или въздух – куполът ще започне да губи ефекта си, като ще пропуска предмети и най-много да ги забави при навлизането им в кръга.
Когато кръгът се наруши, всичко се разрушава и щитът се разпада.
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 95
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Re: Ритуали - Основите

Елементаристични ритуали
Ритуали за двата вида


 Четири върколака и вампира с подсилващи елелементи
За да се изпълни ритуалът трябва да се състави кръг от двама души с единия елемент и двама души с другия. Тези ритуали влияят на околната среда, като всеки от тях има три степени на развитие. Всяка следваща е по-силна, но с намаляващ периметър на действие.
За да се развие по-висока от първа степен трябва да се сдобиете с условие от книжарницата и да сте използвали ПОНЕ веднъж предхождащата я.Вода-лед

Думи:

Няма такива. Във времето, в което за другите ритуали се казват заклинателни думи, тук се прави визуализация и тиха молитва към природните духове в свободен текст изказана от всички или от един от участниците в кръга.

Същност:
С първа степен се предизвиква дъжд. Той не пада от нищото – заформя се облачност в небето над и около кръга. При успешно изпълнение на ритуала това отнема около две минути, след което се изсипва проливен дъжд. Продължителността на валежа зависи от силата на шаманите, като кръгът може да се разпусне след като паднат първите капки. Шаманите НЕ могат да го спрат след като са го предизвикали веднъж.
С втора степен се предизвиква валеж от сняг. В по-малък периметър около кръга рязко застудява, може да се появи вятър. Отново се заформя облачност и започва валеж от сняг, първо по-слаб, после се приближава до буря. Отново, силата и продължителността зависят от силата на шаманите, кръгът може да се разпусне след първите снежинки и шаманите не могат да прекратят ефекта след като веднъж е създаден.
С трета степен се предизвиква концентрирана градушка. Диаметърът на зоната, в която вали, е десетина метра до двайсет метра, като въпросната се заформя там, където решат шаманите, стига да имат видимост до конкретното място. Останалите особености са като при предишните две степени.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от двама души с елемент „лед” и двама души с елемент „вода”, развити поне до второ ниво. Ритуалът задължително се изпълнява навън, тъй като влияе на климата и природната околна среда. В затворени помещения е невъзможен.Електричество-огън

Думи:

Няма такива. Във времето, в което за другите ритуали се казват заклинателни думи, тук се прави визуализация и тиха молитва към природните духове в свободен текст изказана от всички или от един от участниците в кръга.

Същност:
Ритуалът призовава сравнително голямо огнено кълбо. Започва да се заформя в средата на кръга и въпросният трябва да се разпусне след като започне да расте, за да не засегне участващите. Кълбото излъчва топлина и се върти бавно и безцелно в различни посоки около собствената си ос.
Кълбото достига максимални размери с диаметър около три лакътя и основният му ефект е да повишава рязко температурата около себе си (участниците в ритуала не усещат тази промяна), както и да „хвърля” електрически заряд, приличен на малка светкавица, наоколо.
С първа степен зарядът се разпръсква безразборно през десетина секунди. Създателите на кръга не са по-защитени от околните.
С втора степен зарядът е по-силен, отново е безразборен, но създателите на кръга са защитени и ги „заобикаля”.
С трета степен зарядът запазва силата от втора степен и стига всички да са насочили вниманието си към определена личност, предмет или посока наоколо, то зарядът се насочва главно натам.
Действието се прекратява когато шаманите се изтощят, тъй като за всеки заряд се отнема по малко от енергията им. В един момент просто не могат да поддържат кълбото повече и то се разпада, като това е съпроводено с малка експлозия, която създава вривна вълна и отблъсква всичко около себе си на няколко крачки.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от двама души с елемент „огън” и двама души с елемент „електричество”, развити поне до второ ниво. Ритуалът е възможен навсякъде.Земя-метал

Думи:

Няма такива. Във времето, в което за другите ритуали се казват заклинателни думи, тук се прави визуализация и тиха молитва към природните духове в свободен текст изказана от всички или от един от участниците в кръга.

Същност:
С първа степен на ритуала се предизвиква лек трус с епицентър кръгът. Трусът изтощава участниците в ритуала и колкото по-силен е, толкова повече се изморяват, до някъде силата му може да се контролира чрез това колко енергия влагат в ритуала и колко са силни участниите. Трусът се прекрантява когато някой от участниците се изтощи и вече не може да се поддържа – тогава става неравномерен, неконтролируем, възможно е и да се изгуби контрол над него и да се засили. Другият вариант е кръгът да се наруши умишлено с ясното съзнание, че шаманите искат действието на ритуала да спре. Трусът затихва постепенно.
С втора степен на ритуала трусът засилва силата си, възможно е да се влияе на пластовете в концентрирани места и да се повдигат или да хлътват дълбоко. При добра концентрация и силен енергиен заряд е възможно части от земната повърхност да бъдат откъсвани и левитирани над нея, както и насочвани в различна посока. Естествено, не става въпрос за такива с размер на половин град – до метър широки. Ефектът се прекратява при същите условия като при първа степен на ритуала.
С трета степен на ритуала земната повърхност около кръга се намагнетизира и отблъсква или привлича предмети. Действа върху неживи такива, като може да става за предмети от един конкретен вид материал в зависимост от това с каква енергия се зареди кръга. Може да се действа едновременно върху няколко конкретни предмета или върху един тип/материал.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от двама души с елемент „земя” и двама души с елемент „метал”, развити поне до второ ниво. Първите две степени на ритуала задължително се изпълняват навън, тъй като влияе на природната околна среда. В затворени помещения е невъзможен. Третата степен може да се извърши и в затворени пространства, коридори, стаи и т.н.Дух-въздух

Думи:

Няма такива. Във времето, в което за другите ритуали се казват заклинателни думи, тук се прави визуализация и тиха молитва към природните духове в свободен текст изказана от всички или от един от участниците в кръга.

Същност:
С първа степен на ритуала се влияе на климата, появяват се силни, буреносни ветрове, завихряния на въздуха. Неконцентрирано в конкретна област и в широк диаметър около кръга. Изисква да се вложи сравнително малко енергия от страна на шаманите и се изморяват бавно, кръгът може да се наруши след като ефектът е на лице. Средата усилва атаките на вампири и върколаци с елементи дух и въздух.
С втора степен на ритуала може да се създаде торнадо. Големината му варира в зависимост от силата на върколаците и от това колко енергия влагат в него (ако е по-малко ще издържи по-дълго). Участниците в кръга не са силно афектирани от торнадото (дори да мине край тях, те го усещат просто като силен вятър). Ефектът не се разпада при нарушаване на кръга, а при изтощаване на участниците. Кръгът може да се наруши след като торнадото докосне земята, формира се в центъра на кръга и след това започва да се разширява.
С трета степен на ритуала се завихря буря, като освен нея се обособява конкретна ветровита част, която подобно на торнадо повлича след себе си предмети. Тази част се нарича „краехра” (в буквален превод – „дух на въздушните пориви”) и има разум, макар думата да е силна за съзнанието на „съществото”. Първоначално само участниците в кръга могат да видят очертанията на Краехра, но постепенно повлича заедно със себе си предмети и става видима и за останалите. Краехра атакува конкретна личност, има силата да повлича предмети в негова посока или да го понася или отблъсква с въздушна струя. Тя се превръща в центъра на бурята и колкото по-близо си до нея, в толкова по-неблагоприятни условия си. Защитава кръга до изтощаване на участниците в него или докато не бъде отзована.

Условие:
Ритуалът се изпълнява от двама души с елемент „дух” и двама души с елемент „въздух”, развити поне до второ ниво. Ритуалът задължително се изпълняват навън, тъй като влияе на природната околна среда. В затворени помещения е невъзможен.
Post Reply