Организация на Банка “Нортън”

Post Reply
User avatar
Вероника Силвър
Site Admin
Posts: 92
Joined: Sat Nov 07, 2020 12:52 am

Организация на Банка “Нортън”

Post by Вероника Силвър »

Организация на работата на банка "Нортън"1. Сметки

- всеки записал се за първата си учебна година в Тренировъчния център получава сметка с 200 единици в нея;
- при успешно завършване на учебна година ще получава по 90 единици;
- всеки ментор започва назначението си с 500 единици в сметката си;
- всеки месец менторите получават заплата от 40 единици заплата ако са водели предмета си редовно; 
- възможно е да получава допълнителни поощрения за участие в конкурси, изпълнение на рп задачи, добър годишен успех, гласуване в класациите, заплати за извършване на обявени платени форумни позиции и др.;
- в случай на наказания е възможно да бъдете глобявани и тогава ще ви бъдат отнемани единици;
- парите ще са ви необходими за покупки, а в по-късен етап за плащане на данък и квартира;
- след като завършите Центъра ще получавате пари от работа, както и от конкурси, задачи и подобни;
- при всяка покупка следва да отчитате в отредената за това тема сумата, която сте изхарчили. Това важи и за предмети, които не подлежат на съхранение в банката, като например храна.  2. Трансфери

- трансфери от една сметка в друга. Могат да се възползват единствено преподаватели, завършили ученици и неигрови персонажи.
- всеки трансфер от лична сметка към друга такава се таксува както следва:
* за суми под 50 единици - без такси
* за суми над 50 единици - +4% от прехвърлената сума
- пример: пишете, че прехвърляте 100 единици, от сметката ви ще бъдат извадени 104, получателят ще получи 100;
- таксите важат за всички превод;
- забраняват се трансфери между героите на един потребител.3. Съхранение

- всички предмети, които купите или придобиете като награди, ще бъдат съхранявани в банката;
- получените предмети трябва да бъдат отчитани в съответната тема, за да бъдат вписани;
- предметите, които имат ограничен брой на употреба, също се отчитат като "използвани" за да могат да бъдат изкарани от банката;
- ако продължите да използвате предмет след като е преминат лимита на употреба ще бъдете глобявани парично или наказвани да не можете да купувате други предмети за определен период от време. 4. Заеми

- заеми от банката могат да получат само завършили ученици и ментори;
- лимитът за заем е 400 единици, а срокът на изплащане на заема е 2 месеца. 
- в случай, че заемът не бъде върнат в срок, сметката се замразява и започва да тече лихва от 5% на месец. Всички постъпления след този момент отиват към погасяване на заема и не сметката не може да се използва за пазаруване. Предметите, съхранени в нея, също не могат да бъдат използвани до изплащане на заема. 5. Сметки за административни цели

- това включва сметката на Нореан, за в бъдеще - сметките на търговски обекти и хазната;
- тези сметки ще започват с различни по размер суми, като начинът на захранването им ще бъде чрез събиране на такси, наказания, дарения, продажби, роулплей;
- ще се съобразяваме до колкото можем със сумите в тези сметки - ако сметката на Нореан започне да се изпразва премиите ще намалеят, стените ще се олющят, градината ще обрасне с трънаци и най-вероятно ще почнат да ви наказват с по десет единици за всяко кихане. Например
- тези сметки ще могат да се пълнят и от масов роулплей - в случай на подобно събитие административните сметки ще получават премия за всеки пост от участник
- целта на всичко това е да се създаде динамика в играта, която да променя условията и мотивацията в ежедневието на героите6. Пътеводител

Сметки на вампири
Сметки на върколаци
Сметки на вещери
Сметки на мутанти
Сметки на ментори
- Сметка на Нореан

Гише "Преводи" - за отчитане на похарчени пари, трансфери между сметки, искания за заем
Гише "Трезори" - за отчитане на закупени и/или използвани предмети
Post Reply